SAR Queen 279
SAR Queen 279 som taxer inn etter oppdrag.... Vis mer
27.3.2023, 19:46
image/jpeg
16.642 MB
6576 x 4384 px
Fabian Helmersen
Fabian Helmersen / Forsvaret
Fabian Vika Helmersen
15.5.2023, 13:55
Luftforsvaret
Sola, Norge
_tbiByELYXY
20230327_FH_1664.jpg
Nøkkelord